خرید نهال گردو ، خرید نهال بادام،خرید نهال انگور

خرید نهال انگور ،خرید نهال بادام ،خرید نهال انگور

تضمین کیفیت و بار دهی
انواع نهال اصلاح شده شناسنامه دار
انواع نهال مرقوب داخلی و خارجی
مشاوره نهال و باغبانی
انواع نهال های آرتین نهال
 نهال های آرتین نهال به صورت دسته بندی  شده نمایش داده شده اند. با ورود بر هر تب می توانید همه نهال ها را مشاهده کنید . 

خرید نهال گردو ، خرید نهال بادام ، خرید نهال انگور  ، خرید نهال اطلاح شده ، خرید نهال انار ، خرید نهال پالونیا 

انواع نهال گردو

نهال گردو پیوندی تو سرخ
تومان348.000
نهال گردو پیوندی تو سرخ نهالستان آرتین نهال در هنگام...
نهال گردو پکان آمریکایی
تومان348.000
نهال گردو پکان آمریکایی  نهالستان آرتین نهال جزو ارقام مناسب...
نهال گردو هارتلی
تومان253.000
نهال گردو هارتلی نهالستان آرتین نهال از لحاظ اندازه، متوسط...
نهال گردو فرنور
تومان248.000
نهال گردو فرنور نهالستان آرتین نهال یکی از بهترین و...
نهال گردو پدرو
تومان248.000
نهال گردو پدرو نهالستان آرتین نهال به علت کوچک بودن...
نهال گردو کانادایی
تومان248.000
نهال گردو کانادایی نهالستان آرتین نهال جزو ارقام گردوی دیرگل...
نهال گردو شیلی 
تومان248.000
نهال گردو شیلی نهالستان آرتین نهال پوست کاغذی دارد. و...
نهال گردو چندلر
تومان248.000
نهال گردو  خوشه ای نهالستان آرتین نهال از نهال های...
نهال گردو پیوندی لارا
تومان247.000
نهال گردو پیوندی لارا نهالستان آرتین نهال درختی آمریکایی می باشد.رقمی...
نهال گردو پیوندی فرانکت
تومان243.000
نهال گردو پیوندی فرانکت نهالستان آرتین نهال گردو فرانکت به...

انواع نهال هلو

نهال هلو جوادی
تومان33.000
نهال هلو جوادی نهالستان آرتین نهال ،نهال هلو جوادی یکی...
نهال هلو انجیری زعفرانی
تومان33.000
نهال هلو انجیری زعفرانی نهالستان آرتین نهال از مهمترین ویژگی...
نهال هلو انجیری خونی عسلی
تومان33.000
نهال هلو انجیری خونی عسلی نهالستان آرتین نهال ، از...

انواع نهال شلیل

نهال شلیل سان گلد
تومان35.000
نهال شلیل سان گلد نهالستان آرتین نهال بومی آمریکا بوده،اما...
نهال شلیل شمس 
تومان33.000
نهال شلیل شمس  نهالستان آرتین نهال رقمی با رشد متوسط...
نهال شلیل
تومان35.000
نهال شلیل رفعتی  نهالستان آرتین نهال یکی از نهال های...

انواع نهال بادام

نهال بادام مامایی
تومان35.000
نهال بادام مامایی نهالستان آرتین نهال حدود 57 درصد از...
نهال بادام شمشیری
تومان35.000
نهال بادام شمشیری نهالستان آرتین نهال،نام دیگر نهال بادام شمشیری...
نهال بادام ربیع
تومان35.000
نهال بادام ربیع نهالستان آرتین نهال یکی از ارقام مرغوب...
نهال بادام تونو
تومان35.000
نهال بادام تونو نهالستان آرتین نهال، این بادام سنگی است.سرشار...
نهال بادام خوشه ای
تومان35.000
نهال بادام خوشه ای نهالستان آرتین نهال، نام دیگر این...

انواع نهال گوجه سبز

نهال گوجه سبز سردرودی
تومان34.000
نهال گوجه سبز سردرودی نهالستان آرتین نهال جزء نهال مناطق...
نهال گوجه سبز برغان
تومان33.000
نهال گوجه سبز برغان نهالستان آرتین نهال عمولا وقتی یک ساله...
نهال گوجه سبز مراغه
تومان33.000
نهال گوجه سبز مراغه نهالستان آرتین نهال را می توان...
نهال گوجه سبز شهریار
تومان33.000
نهال گوجه سبز شهریار نهالستان آرتین نهال گوجه سبز شهریار...
 نهال های آرتین نهال به صورت دسته بندی  شده نمایش داده شده اند. با ورود بر هر تب می توانید همه نهال ها را مشاهده کنید . 

خرید نهال گردو ، خرید نهال بادام ، خرید نهال انگور  ، خرید نهال اصلاح شده ، خرید نهال انار ، خرید نهال پالونیا 

انواع نهال انگور

نهال انگور ریش بابا
تومان33.000
نهال انگور ریش بابا نهالستان آرتین نهال نسبت به سایر...
نهال انگور شامپاین
تومان63.000
نهال انگور شامپاین نهالستان آرتین نهال در ایران نیز قابلیت...
نهال انگور شیرازی
تومان33.000
نهال انگور شیرازی نهالستان آرتین نهال نسبت به نهال های...

انواع نهال سیب

نهال سیب میراکل سیاه
تومان41.000
نهال سیب میراکل سیاه نهالستان آرتین نهال سیب میراکل به...
نهال سیب زرد لبنان
تومان38.000
نهال سیب زرد لبنان نهالستان آرتین نهال عطر خاص سیب لبنانی...
نهال سیب پایه کوتاه پایه مالینگ
تومان40.000
نهال سیب پایه کوتاه مالینگ نهالستان آرتین نهال ،نهال سیب...

پر فروش ترین های آرتین نهال

نهال هلو هسته جدا
تومان33.000
نهال هلو هسته جدا نهالستان آرتین نهال دارای هلو هایی...
نهال گلابی بیروتی
تومان38.000
نهال گلابی بیروتی، نهالستان آرتین نهال ، یکی از معروف...
نهال انگور فیلیم سیدلس
تومان43.000
نهال انگور فیلیم سیدلس نهالستان آرتین نهال یکی از مهمترین...
نهال هلو ردتاپ
تومان35.000
نهال هلو ردتاپ نهالستان آرتین نهال ،میوه درخت هلو رد...
نهال هلو فرانسه پیش رس
تومان35.000
نهال هلو فرانسه پیش رس نهالستان آرتین نهال ،درختی است...

انواع نهال زرد آلو

نهال زردآلو پوست قرمز
تومان108.000
نهال زردآلو پوست قرمز  نهالستان آرتین نهال درخت زردآلو در...
نهال زردآلو رویال
تومان35.000
نهال زردآلو رویال نهالستان آرتین نهال،بسیار تجاری مناسب برای مناطق...
نهال زردآلو قیسی
تومان34.000
نهال زردآلو قیسی  نهالستان آرتین نهال میوه های بسیار مرغوب...
نهال زردآلو شصتی
تومان34.000
نهال زردآلو شصتی نهالستان آرتین نهال، از ارقام زردآلو پیوندی...
نهل زردآلو میرزایی
تومان34.000
نهال زردآلو میرزایی نهالستان آرتین نهال، از ارقام زردآلو پیوندی...

انواع نهال انار

نهال انار پاکوتاه
تومان45.000
نهال انار پاکوتاه  نهالستان آرتین نهال می تواند سرمای 1...
نهال انار دان سیاه
تومان44.000
نهال انار دانه سیاه نهالستان آرتین نهال، نهال انار دانه...
نهال انار واندرفول
تومان43.000
نهال انار واندرفول  نهالستان آرتین نهال نهال انار واندرفول یکی...
نهال انار بی دانه
تومان43.000
نهال انار بی دانه نهالستان آرتین نهال در واقع نسبت...

انواع نهال به

نهال به قرمز
تومان33.000
نهال به قرمز نهالستان آرتین نهال ،به قرمز پوستی قرمز...

انواع نهال انجیر

نهال انجیر سه وقته
تومان45.000
نهال انجیر سه وقته نهالستان آرتین نهال را به عنوان...
نهال انجیر
تومان44.000
نهال انجیر سبز  نهالستان آرتین نهال   یکی از ارقام پربازده...

انواع نهال گیلاس

نهال گیلاس پایه رویشی
تومان48.000
نهال گیلاس پایه رویشی  نهالستان آرتین نهال از ارقام گیلاس...
نهال گیلاس پیش رس سیلویا
تومان43.000
نهال گیلاس پیش رس سیلویا  نهالستان آرتین نهال مقاومت آن در...
نهال گیلاس زرد ارومیه
تومان43.000
نهال گیلاس زرد ارومیه نهالستان آرتین نهال جزء ارقام  گیلاس...
نهال گیلاس تکدانه مشهد
تومان43.000
نهال گیلاس تکدانه مشهد نهالستان آرتین نهال  به دلیل داشتن ریشه‌های...

انواع نهال زرشک

نهال زرشک سیاه بی دانه
تومان33.000
نهال زرشک سیاه بی دانه نهالستان آرتین نهال یکی از...

انواع نهال خرمالو

نهال خرمالو گوجه ای
تومان53.000
نهال خرمالو گوجه ای نهالستان آرتین نهال، ارتفاع این درخت...

انواع نهال انبه

نهال انبه
نهال انبه  نهالستان آرتین نهال البته که بسیاری از افراد...

انواع نهال ازگیل

نهال ازگیل پیوندی
تومان108.000
نهال ازگیل پیوندی نهالستان آرتین نهال  رقمی مناسب جهت احداث...
نهال های کمیاب و خارجی
نهال گردو پکان آمریکایی
تومان348.000
نهال گردو پکان آمریکایی  نهالستان آرتین نهال جزو ارقام مناسب...
نهال انگور شمشیری
تومان308.000
نهال انگور شمشیری نهالستان آرتین نهال این انگور بسیار شیرین...
نهال انگور بلک ویلیام
تومان298.000
نهال انگور بلک ویلیام نهالستان آرتین نهال هسته ندارد و...
نهال انگور مکیاج
تومان293.000
نهال انگور مکیاج نهالستان آرتین نهال انگوری با اصالت ژاپنی...
نهال گردو هارتلی
تومان253.000
نهال گردو هارتلی نهالستان آرتین نهال از لحاظ اندازه، متوسط...

انواع نهال آلو

نهال آلو تو سرخ
تومان35.000
نهال آلو تو سرخ نهالستان آرتین نهال میوه ای به رنگ...
نهال آلو خونی
تومان35.000
نهال آلو خونی نهالستان آرتین نهال ، با نام های...
نهال آلو کالیفرنیا
تومان34.000
نهال آلو کالیفرنیا  نهالستان آرتین نهال اندازه ای تقریبا درشت...
نهال آلو شرابی
تومان34.000
نهال آلو شرابی  نهالستان آرتین نهال آب و هوای مدیترانه‌ای...
انواع نهال توت
نهال توت قرمز
تومان44.000
نهال توت قرمز نهالستان آرتین نهال ،توت قرمز بومی کشور...
نهال توت سفید هرات
تومان43.000
نهال توت سفید هرات نهالستان آرتین نهال  در زمان چهار...
نهال توت بدون استخوان
تومان43.000
نهال توت بدون استخوان نهالستان آرتین نهال معمولا در سال...

انواع نهال گلابی

نهال گلابی پوست قرمز آنجو
تومان48.000
نهال گلابی پوست قرمز آنجو نهالستان آرتین نهال خاستگاه  این نهال...
نهال گلابی سیبی (آسیایی)
تومان40.000
نهال گلابی سیبی (آسیایی) نهالستان آرتین نهالگل های نهال گلابی آسیایی...
نهال گلابی اسپادانا
تومان39.000
نهال گلابی اسپادانا نهالستان آرتین نهال نهال گلابی اسپادانا دیررس...
نهال گلابی سیبری
تومان38.000
نهال گلابی سیبری  نهالستان آرتین نهال نهال گلابی سیبری که...

انواع نهال سنجد

نهال سنجد
نهال سنجد نهالستان آرتین نهال  را شما در هر منطقه ای...

انواع نهال آلبالو

نهال آلبالو گوشواره ای
تومان43.000
نهال آلبالو گوشواره ای  نهالستان آرتین نهال یکی از انواع...
نهال آلبالو گیسی
تومان43.000
نهال آلبالو گیسی نهالستان آرتین نهال در خاک های قلیایی...
نهال آلبالو مورلو
تومان43.000
نهال آلبالو مورلو نهالستان آرتین نهال ، این گونه‌های پربار فرانسوی،...
نهال آلبالو
تومان42.000
نهال آلبالو محلی نهالستان آرتین نهال درختی است خزان دار،...

انواع نهال فندق

نهال فندق قزوین
تومان53.000
نهال فندق قزوین نهالستان آرتین نهال قیمت نهال به نسبت محصول...

انواع نهال چوب صنعتی

نهال بلوبری
تومان298.000
نهال بلوبری نهالستان آرتین نهال ،گل های بهاری بلوبری در...
نهال کاج
نهال کاج نهالستان آرتین نهال.زیستگاه اصلی کاج استرالیا میباشد. استفاده در...
نهال درخت تبریزی
تومان23.000
نهال درخت تبریزی نهالستان آرتین نهال ،جوانه‌های آن زرد رنگ،...
نهال گوجه بری
تومان128.000
نهال گوجه بری نهالستان آرتین نهال ، نهال گوجی بری کشت...

انواع نهال عناب

نهال عناب
تومان52.000
نهال عناب قائنات نهالستان آرتین نهال از تجاری ترین ارقام...
1
مشاوره

مشاوره

ما پیش از خرید نهال ، به شما با بررسی نیاز شما و کیفیت خاک بهترین نهال ها را پیشنهاد می دهیم .

2
ارائه بهترین نهال

ارائه بهترین نهال

نهال های اصلاح شده و تضمینی ارائه خواهیم کرد بار دهی محصول ، کیفیت نهال و خصوصا نهال های خارجی پر ثمر تجربه ای خاص می شود .

3
آموزش کاشت و نگهداری

آموزش کاشت و نگهداری

کارشناسان آرتین نهال تمام نکات لازم برای آماده سازی زمین ، کاشت ،آبیاری و نگهداری در سال اول و پس از اون رو آموزش می دهند .

محصولات متنوع به صورت دسته بندی  شده نمایش داده شده اند. با ورود بر هر تب می توانید همه محصولات را مشاهده کنید . 

خرید نهال گردو ، خرید نهال بادام ، خرید نهال انگور  ، خرید نهال اطلاح شده ، خرید نهال انار ، خرید نهال پالونیا 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به آرتین نهال است

مشخصات تماس

  • میاندوآب ، کوی رابری 
  • 0440000000
  • 09141812003
  • artinnahal@gmail.com